Folkeuniversitetet opplever at organiseringen i regionale avdelinger er et hinder for utvikling og nytenkning. Tanken var sådd om å slå sammen alle de selvstendige, autonome regionene til én opplæringsorganisasjon. Høsten 2019 vedtar landsmøtet å skille Studieforbundet og Studieorganisasjonen og etter vedtak i landsstyret opprettes Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet fra 1. januar 2020.

Samtidig skifter Studieforbundet navn til Studieforbundet Livslang læring.