Studieforbundet Livslang læring består av 21 medlemsorganisasjoner.
Det er medlemsorganisasjonene våre som står for kursvirksomheten,

I 2020 deltok nesten 80 000 deltagere på ca 6 000 kurs i regi av medlemsorganisasjonene våre.