Her legger vi fortløpende ut nyhetsbrev, som vi sender ut til medlemsorganisasjonene

Informasjonsbrev november 2021         

Unntak fra kravet om mindre enn 50% digital undervisning er forlenget.

  • Bakgrunnen er at Kunnskapsdepartementet ser at det fortsatt kan oppstå utfordringer for studieforbundene en tid fremover. Unntaket fra kravet til fysiske samlinger forlenges derfor til og med 30. juni 2022. (Hele brevet er lagt ved.)
  • Det innebærer at det ikke er noen øvre grense for hvor mange timer som kan være digitale, men det er tydelig krav til samtidig pålogging, dvs. at timene skal kunne dokumenteres på samme måte som fysiske timer, med signerte frammøtelister.
  • Departementets forventning er at studieforbundene tilbyr fysiske samlinger der det er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler og anbefalinger
Erfaringer med digitale kurs under Covid – presentasjon av rapport
Pedagogisk utviklingsarbeid 2022

Landsstyret har besluttet at en del av studieforbundets grunntilskudd i 2022 skal avsettes til pedagogisk utviklingsarbeid. Det er bare medlemsorganisasjoner som får utbetalt opplæringstilskudd, men ikke grunntilskudd som kan søke. Søknadsfristen er 1.mars 2022. Endelig beløp er ikke fastsatt, men dersom studieforbundet mottar samme grunntilskudd i 2022 vil det tilsvare ca. 90 000 kr. Søknadsskjemaet vil bli sendt de aktuelle medlemsorganisasjonene direkte.

 Læringskonferansen 2022 Frivilligheten som læringsarena

Frivillighetens år 2022 åpner med læringskonferansen 24. Januar 2022. Les mer om program og påmelding på https://www.læringskonferansen.no/

Statsbudsjettet for 2022

Det reviderte statsbudsjettet for 2022 innebærer en videreføring av årets tilskuddsnivå.

Vi minner om at Studieforbundet Livslang Læring har fått ny logo (se oppe til høyre, ny hjemmeside og ny e-postadresse!

Den nye hjemmesiden finner du på https://www.sfll.no *

Studieforbundets nye e-postadresse er: post@sffl.no

Generalsekretær Geir Barvik har e-postadresse:  geir@sfll.no

Seniorrådgiver Siri Bløtekjær har e-postadresse siri@sfll.no

* Foreløpig holder det ikke å google Studieforbundet Livslang Læring