01. Språkfag


EmneTimerKursDeltagere
0101engelsk6821588
0102fransk75130167
0103tysk207638
0104spansk57422128
0105italiensk7828
0106russisk72312
0107norsk som hovedspråk304318
0108norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever»)142162962465
0109samisk4828
0110tegnspråk72333
0199andre språk63228138
176364103103

02. Estetiske fag og håndverksfag

EmneTimerKursDeltagere
0206folkedans1516
0208filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk52211
0209tegning, maling, grafikk231748
0210tekstil249441310
0211tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her)128641249
0212metall3011052
0213keramikk48219
0214dans4585104695
0215kunsthåndverk3681490
0216kunst og kultur196782
0219formingsfag1217
0230musikk80233
0231instrumentalopplæring87867016104
0232samspill111167218439764
0233sang, vokalmusikk og kor4601180
0234musikkteori609941193
0298andre estetiske fag67120129
0299andre håndverksfag11001472
132461 325648944

03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

EmneTimerKursDeltagere
0301historie6626
0302filosofi000
0303litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her)74663
0398andre humanistiske fag1359194
27517263

04. Samfunnsfag

EmneTimerKursDeltagere
0403psykologi56114
0405jus86314
0406pedagogikk og undervisning35516152
0407informasjon og medier 16211
0408nærmiljø, lokalsamfunn28560
0499andre samfunnsfaglige emner374833540
428960791

05. Organisasjons- og ledelsesfag

EmneTimerKursDeltagere
0501organisasjonskunnskap668791829
0503tillitsvalgte i frivillige organisasjoner6810142
0504tillitsvalgte i arbeidslivet38117326
0508instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her)61531343
0599andre organisasjons- og ledelsesfag386936342
56011732982

6. Økonomi- og IKT-fag

EmneTimerKursDeltagere
0602kasserer, regnskapsutdanning48221
0605varehandel6018
0609programmering, digitalisering36214
0610tekstbehandling, regneark, grafikk1214
0612elektronisk og grafisk design38212
0698andre økonomiske fag8951073
0699andre IKT-fag10621611476
21511791608

07. Helse-, sosial- og idrettsfag

EmneTimerKursDeltagere
0701helseopplysning, kosthold62210
0702helse og omsorg2700941249
0703førskole-, barnehagefag620657
0704førstehjelp52802502660
0720idrettsfag101867
0724vannsport48124
0799andre helse-, sosial- og idrettsfag61262602811
149376216878

08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag

EmneTimerKursDeltagere
0801veitrafikkloven8813
0899andre kommunikasjons- og samferdselsfag166524
254627

09. Realfag, industri- og tekniske fag

EmneTimerKursDeltagere
0901matematikk316319
0907elektro- og datateknikk116567
0909bygg og anlegg43152155398
0998andre realfag103212
0999andre industri- og tekniske fag000
48502255496

10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag

EmneTimerKursDeltagere
1005jakt1806110
1006fiske og havbruk000
1020friluftslivsfag28220
2088130

11. Tjenesteyting og servicefag

EmneTimerKursDeltagere
1101hotell, restaurant, og storkjøkken208218
1104husstell og rengjøring116118
1105vaktmesteropplæring176212
1199andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”)6012
560650Easy WP Meta Description

Veksle panel: Easy WP Meta Description

Add a meta description to your HTML code. Character count: 0

  • Side
  • Blokk

Status og synlighet

SynlighetOffentlig

Publiser11. april 2023 10:24ForfatterespenhIngebjørg GramSiri BløtekjærFlytt til papirkurven

Maldokument

10 revisjoner

Permalenke

Fremhevet bilde

Bestem fremhevet bilde

Sideattributter

Forelderside:RekkefølgeÅpne publiseringspanelet

  • Side