I  2021 opprettet Studieforbundet Livslang Læring 10 nye regionutvalg. Regionutvalgene  erstattet studieforbundets  tidligere regionale organiseringen, som i hovedsak ble ivaretatt av de daværende selvstendige Folkeuniversitetsregionene. Utvalgene er oppnevnt av studieforbundets landsstyre etter innspill fra medlemsorganisasjonene. Alle regionutvalgene har representant og vararepresentant til VOFOs fylkesutvalg. I utgangspunktet kan alle medlemsorganisasjonene ha ett medlem i alle regionutvalgene, men så langt er det kun medlemsorganisasjonene Folkeuniversitetet, Norges Musikkorps Forbund, Seniornett, Soroptimistene, Nasjonalforeningen For Folkehelsen og Acem som er representert.

Nedenfor følger studieforbundets ti regionutvalg:

Troms og Finnmark

Andreas Øvringmo
Norges Musikkorps Forbund
Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg
Epost: Andreas@musikkorps.no
tlf:97508623

Rolf Bjørnar Fygle
Seniornett
Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg
Epost: Rolffygle@gmail.com
tlf:99530377

Nordland

Joakim Sennesvik
Folkeuniversitetet
Representant i Vofos fylkesutvalg
Epost: joakimsennesvik@gmail.com
tlf: 92043456

Anne Guri Frøystein
Norsk Musikkorps Forbund
Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg
Epost: annefr51@gmail.com
tlf: 95173983

Trøndelag

Frode Mo
Nasjonalforeningen For Folkehelsen
Representant i Vofos fylkesutvalg
Epost: frode.mo@nasjonalforeningen.no
tlf: 92263077

Geir Ulseth
Norges Musikkorps Forbund
Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg
Epost: Geir@musikkorps.no
tlf: 98282377

Møre og Romsdal

Ragnar Johansen
Seniornett
Representant i Vofos fylkesutvalg
Epost: ra-jo3@online.no
tlf: 92608684

Ingrid Sofie Nygård
Norges Musikkorps Forbund
Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg
Epost: Ingrids@musikkorps.no
tlf: 95837673

Stig Ålgårdstad
Seniornett
Epost: stig.algardstad@sykkylven.org
tlf: 98059056

Asbjørn Wille
Røde Kors
Epost: Asbjorrn.Wille@redcross.no
tlf: 902 67 320

Vestland

Janne Christine H. Rabben
Norges Musikkorps Forbund
Representant i Vofos fylkesutvalg
Epost: janne@musikkorps.no
tlf: 92263077

Arild Hjelmeland
Folkeuniversitetet.
Epost: arild@inovi.no
tlf: 45600526

Solgunn Leivdal
Seniornett
Epost: solgunn.Leivdal45@gmail.com
tlf: 97523331

Rogaland

Lars Kolnes
Folkeuniversitetet
Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg
Epost: kolnes.lars@gmail.com
tlf: 48120267

Agder

Torill Rolstad Larsen
Folkeuniversitetet
Representant i Vofos fylkesutvalg
Epost: Torill.R.Larsen@gmail.com
tlf: 41915171

Tore Vimme
Seniornett
Vararepresentant i Vofos fylkesutvalg
Epost: tore.vimme@online.no
tlf: 90016105

Vestfold og Telemark

Åke Kokvik
Folkeuniversitetet
Representant i Vofos Fylkesutvalg
Epost: aake.kokvik@gmail.com
tlf: 91144511

Lisbeth Johansen
Seniornett
Vararepresentant i Vofos Fylkesutvalg
Epost: lisbeth.seljes@gmail.com
tlf: 95967918

Finn Arne Dahl Hanssen
Norges Musikkorps Forbund
Epost: finnarne@musikkorps.no
tlf: 90956893

Innlandet

Botolv Gjeldaker
Norges Musikkorps Forbund
Representant i Vofos fylkesutvalg
Epost: botolv@musikkorps.no
tlf: 98282373

Inger Hermansen
Folkeuniversitetet
Vara til i Vofos fylkesutvalg
Epost: inger.hermansen1@gmail.com
tlf: 91828989

Viken og Oslo

Tove Næss Lien
Folkeuniversitetet
Representant i Vofos fylkesutvalg
Epost: tove.naess.lien@folkeuniversitetet.no
tlf: 95759888

Lena Svendheim
Folkeuniversitetet
Representant i Vofos fylkesutvalg for Oslo
Epost: lena.svendheim@folkeuniversitetet.no
tlf: 95444172

Anne-Kirsten Upsaker
Soroptimistene
Vara til Vofos fylkesutvalg i Viken
Epost: akupsaker@gmail.com
tlf: 97731506

Morten Wærsted
Acem
Vararepresentant til Vofos fylkesutvalg I Oslo
Epost: morten@waersted.com
tlf: 90943317

Svein Oshaug
Seniornett
Epost: joker867000@gmail.com
tlf: 95964190