Studieforbundet Livslang Læring hadde 183 222 kurstimer og 70 272 kursdeltakere fordelt på 4 961 godkjente kurs i 2023. Dette er økning i kurstimer på 5 % sammenlignet med 2023, og en økning fra 13.7 til 14.2 deltagere per kurs. Økningen skyldes primært at medlemsorganisasjonene samlet sett har tatt igjen store deler av nedgangen under pandemien. De to største medlemsorganisasjonene, Norges Musikkorps Forbund og Folkeuniversitetet, står for 88 % av kurstimene, mot 89 % i 2022. Samlet har de øvrige medlemsorganisasjonene økt antall kurstimer med 19 % fra 2022 til 2023.

I 2023 fikk Studieforbundet Livslang Læring to nye medlemsorganisasjoner: Norsk forening for folkehelse og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Det bidrar til å gjøre Livslang Læring til et rikholdig Studieforbund. Et uttalt mål er å øke aktiviteten gjennom å være «fødselshjelp» for samarbeide på tvers mellom medlemsorganisasjonene, som et mangfoldig og samarbeidende Studieforbund.