Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Kategori: Ukategorisert Page 1 of 3

Nominasjon til Voksenopplæringsprisen – Voksenopplæringsforbundet (vofo.no)

Kjenner du noen som har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre? Vi deler ut Voksenopplæringsprisen til enkeltpersoner, foreninger, bedrifter eller institusjoner som fortjener en ekstra oppmerksomhet.

NÅ ÅPNER NOMINASJONPROSESSEN TIL ÅRETS PRIS!

Gå inn på Nominasjon til Voksenopplæringsprisen – Voksenopplæringsforbundet (vofo.no) for å finne skjema og nominere gode kandidater!

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Nåværende søknadsrunde gjelder for januar, februar og mars. Neste søknadsrunde åpner 9. august. Søknadsskjema og mer detaljert informasjon om ordninger vil da ligge på lottstift.no.

Det kan da søkes om strømstøtte for april, mai og juni.

Søknadsfristen er 6.september kl. 13.00.

Norsk forening for folkehelse – nytt medlem i Studieforbundet Livslang Læring

Vi ønsker Folkehelseforeningen velkommen som nytt medlem i Studieforbundet Livslang Læring!

Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, politikere, offentlig-, privat- og frivillig sektor for bedre folkehelse.

Foreningen arbeider for å:

  • sikre helsefremmende omgivelser, gode levekår og trivsel for alle grupper i samfunnet, herunder utjevne sosiale helseforskjeller
  • gi alle muligheten til å være aktive, gjøre noe sammen og oppleve mestring og mening i hverdagen
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

Endring i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet vedrørende §9 og krav til kursform

Kunnskapsdepartementet viser til høring om endring av forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 og krav til kursform.
Kunnskapsdepartementet har fastsett endringer i forskriften på bakgrunn av innspillene som kom inn i høringen.

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse.
Studieplanen må vise hvilken undervisningsform som benyttes. Det innføres ikke krav til begrunnelse.

§ 9 andre ledd lyder:
Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen skal i studieplanen vise hvilken undervisningsform som benyttes.


Endringen trer i kraft 1. juli 2023.

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lottstift åpner for neste søknadsrunde 19 april.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

I forrige søknadsrunde kunne det søkes om strømstøtte for oktober, november og desember 2022. I denne søknadsrunden ble 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen dekt.

De vil åpne for neste søknadsrunde 19. april, med søknadsfrist 24. mai klokken 13:00. Du vil finne søknadsskjema ved å gå inn på lottstift.no. På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Studieforbundet Livslang Læring – Kursaktivitet 2022

Studieforbundet Livslang Læring hadde 174 275 kurstimer og 66 604 kursdeltakere fordelt på 4 859 godkjente kurs i 2022. Dette er økning i kurstimer på 16 % sammenlignet med 2021, og en økning fra 2.5 til 2.6 deltagere per kurs. Økningen skyldes primært at medlemsorganisasjonene samlet sett har tatt igjen store deler av nedgangen under pandemien. De to største medlemsorganisasjonene, Norges Musikkorps Forbund og Folkeuniversitetet, står for 89 % av kurstimene, mot 90 % i 2021. Av de mindre medlemsorganisasjonene har flere hatt en vesentlig økning i innrapportert kursvirksomhet, i tillegg til at det er medlemsorganisasjoner som har innrapportert for første gang.

I 2022 fikk Studieforbundet Livslang Læring to nye medlemsorganisasjoner: Norske Lakseelver og Norsk Forening for Gravplasskultur. Det bidrar til å gjøre Livslang Læring til et rikholdig Studieforbund. Et uttalt mål er å øke aktiviteten gjennom å være «fødselshjelp» for samarbeide på tvers mellom medlemsorganisasjonene, som et mangfoldig og samarbeidende Studieforbund.

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Vi har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner som skal fordeles. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Fristen for å søke på ordningen er 16. februar 2023, klokken 13.00.

Hvem kan søke?

For å kunne søke må mottaker vere

  • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteritilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. I denne søknadsrunden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Gå inn på lottstift.no for ytterligere informasjon, og for å komme til søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00.

Arbeids – og inkluderingsministeren på besøk hos LIN

Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN), en av våre medlemsorganisasjoner, fikk besøk av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen på frivillighetens dag 5. desember. Vinneren av kåringen av årets frivillig ble Frida fra Søm med mening.

Les mer om begivenheten her

Tilskudd.no gir mer tid til aktivitet og frivillighet

Regjeringen har lansert ny portal for tilskuddsordningene i frivillig sektor, tilskudd.no.

– Vi vet at det er mange som bruker mye tid på å lete etter penger, og at dyrebar tid som skulle blitt brukt på aktivitet, går bort i jakten på relevante tilskuddsordninger. Det vil vi gjøre noe med. På tilskudd.no samler vi statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, som gjør søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Les mer om tilskudd.no her.

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén