Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Nåværende søknadsrunde gjelder for januar, februar og mars. Neste søknadsrunde åpner 9. august. Søknadsskjema og mer detaljert informasjon om ordninger vil da ligge på lottstift.no.

Det kan da søkes om strømstøtte for april, mai og juni.

Søknadsfristen er 6.september kl. 13.00.