Voksenopplæringsforbundet minner om retten til gratis bruk av undervisningslokaler for frivillig voksenopplæring. Alle organisasjoner som holder kurs med tilskudd fra et studieforbund, kan bruke ledige offentlige undervisningslokaler til kursaktiviteten sin.

Retten til bruk av offentlige undervisningslokaler

Vi i Voksenopplæringsforbundet får ofte spørsmål som dreier seg om bruken av offentlige undervisningslokaler. Vi har derfor laget et informasjonsskriv som dere kan benytte overfor skoler, dersom dere får problemer med å få tilgang til lokaler. Vi legger også ved skrivet fra Kunnskapsdepartementet som dere sender sammen med skrivet vårt.

Se vofo.no

To fylker holder på med prøveprosjekter når det gjelder regler for utlån av lokaler, Viken og Vestland. Når disse prosjektene er i havn, vil vi Vofo komme tilbake med mer informasjon. Har dere spørsmål til oss, kontakt politisk seniorrådgiver Torgeir Toppe på telefon 959 32 693.

Med vennlig hilsen

Vofo / Voksenopplæringsforbundet

Torgeir Toppe
politisk seniorrådgiver
Tlf.: 959 32 693