Studieforbundet Livslang læring består av 21 medlemsorganisasjoner.
Det er medlemsorganisasjonene våre som står for kursvirksomheten,

I 2022 deltok over 66 000 deltagere på nesten 5 000 kurs i regi av medlemsorganisasjonene våre.

Etter medlemsorganisasjon:

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2023

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2022

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2021

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2020

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2019

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2018

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2017

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2016

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2015

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2014

Etter emne:

Fordeling etter emne 2023

Fordeling etter emne 2022

Fordeling etter emne 2021

Fordeling etter emne 2020

Fordeling etter emne 2019

Fordeling etter emne 2018

Etter fylke og kommune:

Fordeling etter fylke og kommune 2023

Fordeling etter fylke og kommune 2022

Fordeling etter fylke og kommune 2021

Fordeling etter fylke og kommune 2020

Fordeling etter fylke og kommune 2019

Fordeling etter fylke og kommune 2018

Etter kjønn og alder:

Fordeling etter kjønn og alder 2023

Fordeling etter kjønn og alder 2022

Fordeling etter kjønn og alder 2021

Fordeling etter kjønn og alder 2020

Fordeling etter kjønn og alder 2019

Fordeling etter kjønn og alder 2018