Studieforbundet Livslang læring består av 22 medlemsorganisasjoner.
Det er medlemsorganisasjonene våre som står for kursvirksomheten,

I 2020 deltok nesten 60 000 deltagere på ca 4 500 kurs i regi av medlemsorganisasjonene våre.

Etter medlemsorganisasjon:

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2021

Fordeling etter medlemsorganisasjon 2020

Etter emne:

Fordeling etter emne 2020

Etter fylke og kommune:

Fordeling etter fylke og kommune 2020

Etter kjønn og alder:

Fordeling etter kjønn og alder 2020