01. Språkfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0101engelsk107326112
0102fransk124151270
0103tysk3061156
0104spansk135159344
0105italiensk2561260
0106russisk3241486
0107norsk som hovedspråk820858
0108norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever»)206684293410
0109samisk2415
0110tegnspråk48222
0199andre språk151869378
276296824801

02. Estetiske fag og håndverksfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0206folkedans24113
0208filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk126631
0209tegning, maling, grafikk3501271
0210tekstil215537242
0211tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her)101431160
0212metall202624
0213keramikk2361063
0214Dans389590538
0216kunst og kultur30614143
0230musikk2215
0231instrumentalopplæring80665384252
0232samspill72186205736142
0233sang, vokalmusikk og kor259745
0234musikkteori60847567
0298andre estetiske fag53120130
0299andre håndverksfag9527
90075287942433

03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0301historie279845
0302filosofi1011
0303litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her)19215109
0398andre humanistiske fag22243
50326198

04. Samfunnsfag

EmneTimerKursDeltagere
0403psykologi464570
0405jus332967
0406pedagogikk og undervisning48920220
0408nærmiljø, lokalsamfunn22442
0499andre samfunnsfaglige emner54817333
1 85555732

05. Organisasjons- og ledelsesfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0501organisasjonskunnskap36926440
0503tillitsvalgte i frivillige organisasjoner16312
0508instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her)50020218
0599andre organisasjons- og ledelsesfag470639885
5591881555

6. Økonomi- og IKT-fag

EmneTimer Kurs Deltagere
0602kasserer, regnskapsutdanning72328
0605varehandel6014
0607sekretær, administrasjon og personal forvaltning224324
0698andre økonomiske fag620894
0699andre IKT-fag812108846
1788123996

07. Helse-, sosial- og idrettsfag

EmneTimerKursDeltagere
0702helse og omsorg604883738
0703førskole-, barnehagefag129212109
0704førstehjelp233089762
0799andre helse-, sosial- og idrettsfag67242502482
163944344091

08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0802maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag36210
0899andre kommunikasjons- og samferdselsfag276425
312635

09. Realfag, industri- og tekniske fag

EmneTimerKursDeltagere
0901matematikk574530
0907elektro- og datateknikk515
0909bygg og anlegg37501734402
0998andre realfag573640
0999andre industri- og tekniske fag9213
49941864480

10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag

EmneTimerKursDeltagere
1005jakt2408126
1020friluftslivsfag42215
28210141

11. Tjenesteyting og servicefag

EmneTimer Kurs Deltagere
1101hotell, restaurant, og storkjøkken476523
1104husstell og rengjøring388444
1105vaktmesteropplæring192226
1199andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”)56221
111213114