Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er januar, februar og mars 2024. Søknadsfristen er 15. mai, klokken 13.00.