Studieforbundet Livslang læring har i dag 22 medlemsorganisasjoner som har demokratisk oppbygging og driver voksenopplæring etter de prinsipper som er nedfelt i Lov om voksenopplæring

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedmål og består av to eller flere medlemsorganisasjoner.