Informasjonsbrev november 2021

Tidligere Studieforbundet Folkeuniversitetet har skiftet navn til Studieforbundet Livslang Læring

Informasjonsbrev juni 2021

2020-05 Kurs og Korona – informasjonsbrev uke 19 fra Studieforbundet Folkeuniversitetet

2020-04 Kurs og Korona – informasjonsbrev uke 18 fra Studieforbundet Folkeuniversitetet

2020.04 Kurs og Korona – informasjonsbrev uke 16 fra Studieforbundet Folkeuniversitetet

Informasjonsbrev 1-20 21 fra Folkeuniversitetet

18.12.2020 – Unntak fra krav om fysiske samlinger i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet

STRATEGI FOR PERIODEN 2021 – 2023

Årsmelding 2019 -2021