RENDYRKET STUDIEFORBUND

Studieforbundet Livslang Læring er et rendyrket studieforbund. All kursvirksomhet foregår i medlemsorganisasjonene. Den kursvirksomheten som tidligere var en del av Studieforbundet Folkeuniversitetet, er overtatt av Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet er en medlemsorganisasjon på lik linje med Studieforbundets øvrige 22 medlemsorganisasjoner.

FORMÅL

Studieforbundet skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Studieforbundet skal på demokratisk vis fremme likeverd i forhold til kjønn, etnisitet og utdannelsesbakgrunn, uavhengig av livssyn og politisk oppfatning.

HVEM ER VI

Studieforbundet er ett av fire studieforbund som fortsatt er tilknyttet Kunnskapsdepartementet. De andre er AOFAkademisk Studieforbund og Studieforbundet Næring og Samfunn.