For å søke medlemskap i Studieforbundet Livslang Læring må din organisasjon:

 • være landsdekkende
 • ha et formål som ikke strider mot Livslang Lærings formålsparagraf
 • være demokratisk oppbygd
 • være ideell (non-profit)

Hvorfor bli medlem

 • for å få voksenopplæringsmidler til den tilskuddsberettigede kursvirksomheten som ikke blir fullt ut finansiert av annen støtte. Støtte gjennom f.eks. OU-fond er ikke til hinder for å motta voksenopplæringsmidler så lenge det ikke fører til dobbeltfinansiering
 • som medlem i et studieforbund har dere rett på gratis undervisningslokaler for kurs som har rett til voksenopplæringsmidler
 • muligheter og fordeler ved samarbeid på tvers av våre medlemsorganisasjoner
 • for å få bidrag til pedagogisk utviklingsarbeid
 • for å påvirke rammebetingelsene for frivillig og ideell kursvirksomhet
 • adgang til rabatter på overnatting og dagpakker gjennom studieforbundets avtale med Strawberry Hoteller
 • ingen medlemskontingent

Hvordan bli medlem

 • Søknad vedlagt vedtekter som bekrefter at kriteriene for medlemskap er oppfylt, sendes til post@sfll.no.
 • Styret i SFLL godkjenner eller avslår søknaden etter en helhetsvurdering
 • Godkjennes søknaden, signerer begge parter en medlemskapsavtale, og SFLL ønsker velkommen en ny medlemsorganisasjon!