HVEM ER VI

Studieforbundet Livslang Læring er et rendyrket studieforbund. All kursvirksomhet foregår i medlemsorganisasjonene. Den kursvirksomheten som tidligere var en del av Studieforbundet Folkeuniversitetet, er overtatt av Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet; en av studieforbundets 22 medlemsorganisasjoner.

Studieforbundet er ett av fire studieforbund som fortsatt er tilknyttet Kunnskapsdepartementet. De andre er AOF, Akademisk Studieforbund og Studieforbundet Næring og Samfunn.

De fire studieforbundene under Kunnskapsdepartementet har tilsammen over 100 medlemsorganisasjoner, og er organisert under Kompetanseforbundet.

Studieforbundet Livslang Læring er også medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO), en paraply- og interesseorganisasjonen for offentlig godkjente studieforbund i Norge.

FORMÅL

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell organisasjon som har til formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte gjennom et bredt og lokalt tilpasset voksenopplæringstilbud.

Studieforbundet skal fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Formålet er å fremme den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv