I statsbudsjettet for 2024 foreslås det samlet 73.3 millioner til Kompetanseforbundet og de fire studieforbundene under Kunnskapsdepartementet. Dette er en marginal økning på 0.8 % i forhold til 2023, hvilket i realiteten innebærer en reell nedgang.