Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Forfatter: espenh

Studieforbundet Livslang Læring

Studieforbundet Livslang Læring er Norges største studieforbund.

Nesten 80 000 mennesker deltok på nesten 6 000 kurs i regi av SFLL i 2020

Ny forskrift for studieforbundene.

Like før jul kom den nye forskriften for studieforbundene. Vi har prøvd å trekke ut hovedpunktene som gjelder for oss Her følger litt informasjon i forbindelse med forskriften.

Kurstimer:

Et kurs skal være på minst 4 timer og ha minst 4 deltakere. Ved særlige grunner kan kravet om minste deltakerantall fravikes. (Sykdom etc.). Studieforbundet skal da ha melding om dette (Siri eller Ingebjørg), og de kan gi unntak fra kravet om minimum 4 deltakere.

Kursarrangør:

Det skal tydeliggjøres at det er studieforbundet eller en medlemsorganisasjon som er kursarrangør.

Krav til dokumentasjon:

Kravet er forenklet. Vi trenger navn, kjønn, fødselsår og postnummer.

Krav til internkontroll:

Vi må kunne dokumentere at vi har et internkontrollsystem på plass.

Digitale timer:

Det er fortsatt unntak fra kravet om at vi må ha fysiske samlinger. Foreløpig gjelder unntaket fram til 1. juli i år, men det jobbes med et varig unntak fra kravet om fysiske samlinger. Det vil si at digitale kurs teller med på samme måte som ved fysiske samlinger.

Bruk av offentlige klasserom:

Den nye forskriften forsterker adgangen til å kunne benytte offentlige klasserom vederlagsfritt. Vofo lager et eget skriv som vi kan bruke ovenfor skoleeier dersom dette er nødvendig.

Aldersgrense:

Det er 14 års aldersgrense for deltakere også for oss som sorterer under Kunnskapsdepartementet.

TRT tilskudd:

Trenger du mer informasjon, ta kontakt!

Studieforbundet Folkeuniversitetet har skiftet navn!

Folkeuniversitetet opplever at organiseringen i regionale avdelinger er et hinder for utvikling og nytenkning. Tanken var sådd om å slå sammen alle de selvstendige, autonome regionene til én opplæringsorganisasjon. Høsten 2019 vedtar landsmøtet å skille Studieforbundet og Studieorganisasjonen og etter vedtak i landsstyret opprettes Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet fra 1. januar 2020.

Samtidig skifter Studieforbundet navn til Studieforbundet Livslang læring.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén