01. Språkfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0101engelsk223573449
0102fransk186287511
0103tysk82525144
0104spansk3768166885
0105italiensk82740199
0106russisk3421467
0107norsk som hovedspråk874870
0108norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever»)300415824812
0109samisk52215
0199andre språk192792457
4275310897609

02. Estetiske fag og håndverksfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0206folkedans195666
0208filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk2481055
0209tegning, maling, grafikk168353290
0210tekstil337169495
0211tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her)239873400
0212metall5181790
0213keramikk156643
0214dans5722125810
0216kunst og kultur51618312
0219formingsfag812
0230musikk176516
0231instrumentalopplæring180009657476
0232samspill118215248350326
0233sang, vokalmusikk og kor104826235
0234musikkteori18751151015
0298andre estetiske fag177956420
0299andre håndverksfag161629
156069403462080

03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0301historie296786
0303litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her)62229232
0304etikk2185082712135
0398andre humanistiske fag485159
2281686812612

04. Samfunnsfag

EmneTimerKursDeltagere
0403psykologi443674
0405jus863520
0406pedagogikk og undervisning67818255
0499andre samfunnsfaglige emner244724267
443153616

05. Organisasjons- og ledelsesfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0501organisasjonskunnskap67643945
0503tillitsvalgte i frivillige organisasjoner43028364
0508instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her)71934351
0599andre organisasjons- og ledelsesfag710646549
89311512209

6. Økonomi- og IKT-fag

EmneTimer Kurs Deltagere
0602kasserer, regnskapsutdanning216736
0605varehandel136318
0607sekretær, administrasjon og personal forvaltning488535
0610tekstbehandling, regneark, grafikk44310
0612elektronisk og grafisk design4026
0698andre økonomiske fag320549
0699andre IKT-fag16211461162
28651711316

07. Helse-, sosial- og idrettsfag

EmneTimerKursDeltagere
0701helseopplysning, kosthold3229
0702helse og omsorg625680803
0703førskole-, barnehagefag174614177
0704førstehjelp33191241206
0720idrettsfag1741168
0799andre helse-, sosial- og idrettsfag99913252765
215185565028

08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0801veitrafikkopplæring26218
0802maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag32220
0899andre kommunikasjons- og samferdselsfag398625
4561063

09. Realfag, industri- og tekniske fag

EmneTimerKursDeltagere
0901matematikk792735
0909bygg og anlegg31341321904
0998andre realfag213426
41391431965

10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag

EmneTimerKursDeltagere
1001jordbruk2417
1004husdyrhold812
1005jakt42014210
1020friluftslivsfag156638
60822257

11. Tjenesteyting og servicefag

EmneTimer Kurs Deltagere
1101hotell, restaurant, og storkjøkken472420
1104husstell og rengjøring654656
1105vaktmesteropplæring10412
1199andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”)10411
13341275