01. Språkfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0101engelsk235271417
0102fransk185589530
0103tysk80028155
0104spansk41351831107
0105italiensk88740196
0106russisk64126112
0107norsk som hovedspråk11031068
0108norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever»)298125774978
0109samisk2413
0199andre språk2186105535
4379511308101

02. Estetiske fag og håndverksfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0206folkedans187650
0208filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk3661590
0209tegning, maling, grafikk179660325
0210tekstil407785543
0211tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her)252781458
0212metall71525144
0213keramikk182853
0214dans5621122757
0216kunst og kultur61425478
0219formingsfag82329
0230musikk210428
0231instrumentalopplæring1954710047399
0232samspill121008256750585
0233sang, vokalmusikk og kor106232254
0234musikkteori19501181194
0298andre estetiske fag3132114788
0299andre håndverksfag159777
163235427663252

03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0301historie49911104
0303litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her)63131243
0304etikk2017175510985
0398andre humanistiske fag11210215
2141380711547

04. Samfunnsfag

EmneTimerKursDeltagere
0403psykologi352457
0405jus106713107
0406pedagogikk og undervisning112625308
0407informasjon og medier813
0499andre samfunnsfaglige emner174234593
4295771068

05. Organisasjons- og ledelsesfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0501organisasjonskunnskap58635866
0503tillitsvalgte i frivillige organisasjoner97150546
0504tillitsvalgte i arbeidslivet14412237
0507arbeidsmiljø/verneombud40126
0508instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her)84644414
0599andre organisasjons- og ledelsesfag713654662
97231962751

6. Økonomi- og IKT-fag

EmneTimer Kurs Deltagere
0602kasserer, regnskapsutdanning4241772
0605varehandel395648
0607sekretær, administrasjon og personal forvaltning25628
0609programmering, systemering og digitalisering4014
0610tekstbehandling, regneark, grafikk60418
0612elektronisk og grafisk design40312
0698andre økonomiske fag5481196
0699andre IKT-fag1466108918
32291521176

07. Helse-, sosial- og idrettsfag

EmneTimerKursDeltagere
0701helseopplysning, kosthold20223
0702helse og omsorg700189933
0703førskole-, barnehagefag158414113
0704førstehjelp239996904
0720idrettsfag1781171
0799andre helse-, sosial- og idrettsfag88913172431
200735294475

08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0801veitrafikkopplæring178340
0802maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag67443
0899andre kommunikasjons- og samferdselsfag625984
87016167

09. Realfag, industri- og tekniske fag

EmneTimerKursDeltagere
0901matematikk9031264
0909bygg og anlegg35721411983
0998andre realfag5971045
0999andre industri- og tekniske fag5027
451221652099

10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag

EmneTimerKursDeltagere
1001jordbruk57334
1004husdyrhold817
1005jakt54018260
1006fiske og havbruk10415
1020friluftslivsfag51218
76025324

11. Tjenesteyting og servicefag

EmneTimer Kurs Deltagere
1101hotell, restaurant, og storkjøkken452419
1102reiseliv12012
1104husstell og rengjøring824895
1105vaktmesteropplæring536534
1199andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”)50149
1198219199