01. Språkfag


EmneTimerKursDeltagere
0101engelsk110427163
0102fransk131051305
0103tysk277938
0104spansk116046258
0105italiensk177732
0106russisk2881271
0107norsk som hovedspråk691649
0108norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever»)174783612958
0109samisk48211
0110tegnspråk120555
0199andre språk127454279
23927 580421902. Estetiske fag og håndverksfag

EmneTimerKursDeltagere
0206folkedans63333
0208filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk160636
0209tegning, maling, grafikk3701278
0210tekstil252947311
0211tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her)170851268
0212metall136421
0213keramikk105548
0214dans402086556
0215kunsthåndverk2881055
0216kunst og kultur22213151
0230musikk000
0231instrumentalopplæring95696945242
0232samspill100575 214840153
0233sang, vokalmusikk og kor4021070
0234musikkteori62462804
0298andre estetiske fag86932210
0299andre håndverksfag200312
121840 3186 4804803. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

EmneTimerKursDeltagere
0301historie255550
0302filosofi000
0303litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her)19712105
0398andre humanistiske fag129997
5812625204. Samfunnsfag

EmneTimerKursDeltagere
0403psykologi64223
0405jus289880
0406pedagogikk og undervisning47714128
0407informasjon og medier24318
0408nærmiljø, lokalsamfunn18323
0499andre samfunnsfaglige emner42113228
1 2934350005. Organisasjons- og ledelsesfag

EmneTimerKursDeltagere
0501organisasjonskunnskap38627465
0503tillitsvalgte i frivillige organisasjoner8914262
0504tillitsvalgte i arbeidslivet1825123
0508instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her)47223244
0599andre organisasjons- og ledelsesfag381830380
49479914746. Økonomi- og IKT-fag

EmneTimerKursDeltagere
0602kasserer, regnskapsutdanning48219
0605varehandel6019
0610tekstbehandling, regneark, grafikk1514
0698andre økonomiske fag514985
0699andre IKT-fag970127881
160714099807. Helse-, sosial- og idrettsfag

EmneTimerKursDeltagere
0702helse og omsorg391870702
0703førskole-, barnehagefag618660
0704førstehjelp27061401498
0799andre helse-, sosial- og idrettsfag61192632421
13361479468108. Samferdsels- og kommunikasjonsfag

EmneTimerKursDeltagere
0899andre kommunikasjons- og samferdselsfag187452
18745209. Realfag, industri- og tekniske fag

EmneTimerKursDeltagere
0901matematikk552421
0907elektro- og datateknikk15324
0909bygg og anlegg47452746140
0998andre realfag287314
0999andre industri- og tekniske fag8815
5687285620210. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag

EmneTimerKursDeltagere
1005jakt2107109
1006fiske og havbruk8815
1020friluftslivsfag5029
3481012311. Tjenesteyting og servicefag

EmneTimerKursDeltagere
1101hotell, restaurant, og storkjøkken10417
1104husstell og rengjøring208225
1105vaktmesteropplæring8816
1199andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”)97317
497755