Vi ønsker Folkehelseforeningen velkommen som nytt medlem i Studieforbundet Livslang Læring!

Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, politikere, offentlig-, privat- og frivillig sektor for bedre folkehelse.

Foreningen arbeider for å:

  • sikre helsefremmende omgivelser, gode levekår og trivsel for alle grupper i samfunnet, herunder utjevne sosiale helseforskjeller
  • gi alle muligheten til å være aktive, gjøre noe sammen og oppleve mestring og mening i hverdagen
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt