Studieforbundet Livslang Læring respekterer din rett til personvern

Vi følger alle gjeldende lover og forskrifter for behandling av personopplysninger, slik at du skal kunne føle deg trygg når du besøker våre nettsider eller registrerer deg på våre medlemsorganisasjoners kurs.

Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og vi behandler denne informasjonen på en sikker måte. Det er fullt mulig å besøke vår nettside uten at du må gi fra deg noen opplysninger om deg selv. Det er først når du ønsker å melde deg på ett eller flere av våre medlemsorganisasjoners kurs og utdanninger at det kreves informasjon om deg for at medlemsorganisasjonene skal kunne levere tjenesten du ber om.

Denne erklæringen om vår personvernpolicy gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler de opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer. Erklæringen er gjeldende for besøk på våre nettsider. Våre medlemsorganisasjoner har egne personvernregler. Du finner dem på deres respektive nettsider.

Hva er personvern?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no .

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Ved påmelding til kurs eller utdanninger i våre medlemsorganissasjoner samles det inn opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne gi deg best mulig service og for å sikre at du blir registrert på det kurset eller den utdanningen du ønsker. Vi i studieforbundet samler ikke inn personopplysninger for egen del, men etter pålegg fra offentlige myndigheter kan vi be medlemsorganisasjonene om opplysninger om din kursdeltagelse i forbindelse med kontroll av statstilskudd.

Hvordan brukes personopplysningene?

Som det kommer frem av beskrivelsen ovenfor brukes personopplysningene kun i forbindelse med kontroll fra offentlige myndigheter.

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?

Opplysningene vi samler inn, blir ikke under noen omstendigheter utlevert til uvedkommende.

Innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting?

Det er viktig for oss at du som kursdeltager til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger. For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige. For deg betyr det at du til enhver tid kan få oversikt over hva vi har lagret.

Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert om deg kan du gjøre dette ved å kontakte oss ved å sende en e-post til personvern@sfll.no

Vi har etter Voksenopplæringsloven en dokumentasjonsplikt i 5 år. Personopplysninger blir automatisk slettes etter dette.

Hva registrerer vi ved besøk på nettsidene?

Din IP-adresse og opplysninger om nettleseren og enheten din blir lagret i serverlogger når du besøker nettstedet. Dette er til rent teknisk bruk.

Har du noen spørsmål, send gjerne en e-post  til personvern@sfll.no