01. Språkfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0101engelsk141842210
0102fransk173981448
0103tysk75425125
0104spansk2701120658
0105italiensk53326126
0106russisk36416100
0107norsk som hovedspråk1173949
0108norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever»)265475003794
0109samisk24111
0199andre språk162375383
368768955904

02. Estetiske fag og håndverksfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0206folkedans14113
0208filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk2121156
0209tegning, maling, grafikk97931149
0210tekstil193524178
0211tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her)167851256
0212metall162626
0213keramikk203839
0214Dans351595492
0216kunst og kultur36816246
0230musikk44310
0231instrumentalopplæring96166094526
0232samspill81663227642981
0233sang, vokalmusikk og kor61719165
0298andre estetiske fag86637264
0299andre håndverksfag10414
101976318849405

03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0301historie345850
0303litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her)44630226
0304etikk1337484111933
0398andre humanistiske fag32350
1419788212259

04. Samfunnsfag

EmneTimerKursDeltagere
0403psykologi324437
0405jus678771
0406pedagogikk og undervisning52713178
0499andre samfunnsfaglige emner119210125
272134411

05. Organisasjons- og ledelsesfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0501organisasjonskunnskap28818725
0503tillitsvalgte i frivillige organisasjoner576134
0508instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her)36325269
0599andre organisasjons- og ledelsesfag544245549
6150941677

6. Økonomi- og IKT-fag

EmneTimer Kurs Deltagere
0602kasserer, regnskapsutdanning96418
0604salg og markedsføring1219
0605varehandel3015
0607sekretær, administrasjon og personal forvaltning328422
0609Programmering, systemering og digitalteknikk8029
0610Tekstbehandling, regneark, grafikk2029
0698andre økonomiske fag370775
0699andre IKT-fag107122843
1043143990

07. Helse-, sosial- og idrettsfag

EmneTimerKursDeltagere
0702helse og omsorg612376662
0703førskole-, barnehagefag1314118
0704førstehjelp61432219
0720idrettsfag16217
0799andre helse-, sosial- og idrettsfag62522281608
130183522624

08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag

EmneTimer Kurs Deltagere
0802maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag56329
0899andre kommunikasjons- og samferdselsfag348418
404747

09. Realfag, industri- og tekniske fag

EmneTimerKursDeltagere
0901matematikk930839
0909bygg og anlegg25071192592
0912næringsmiddel10414
0998andre realfag363414
0999andre industri- og tekniske fag10413
40081332652

10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag

EmneTimerKursDeltagere
1005jakt2709120
1006fiske og havbruk10411
1020friluftslivsfag1214
38611125

11. Tjenesteyting og servicefag

EmneTimer Kurs Deltagere
1101hotell, restaurant, og storkjøkken468532
1102reiseliv (eks. reiseleder, guide, bygdeturisme)10413
1104husstell og rengjøring657780
1105vaktmesteropplæring13216
1199andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”)50149
141115170