Tilskudd til voksenopplæring er delt inn i tre typer:

Grunntilskudd
Opplæringstilskudd
Tilretteleggingstilskudd

Opplæringstilskuddet er et rent timetilskudd. Stortinget bevilger et beløp som fordeles på alle innrapporterte timer fra alle studieforbund.

Tilskuddet pr. time vil derfor kunne variere fra år til år.

I Studieforbundet Livslang Læring fordeles tilskuddet basert på innrapporterte timer de to siste år (etterskuddsvis).