Deltagernes fremmøte skal registreres og listen skal underskrives av lærer/kursleder:

§ 11. Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet

Innrapporterte studietiltak skal dokumenteres med fremmøtelister som viser møtedatoer, timetall og deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer. Fremmøtelisten skal være signert av kursleder. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.

For de som bruker KursAdmin finnes det et program hvor dette kan gjøres elektronisk.