Kursdeltakerne som har fullført skal få kursbevis, der det går fram at organisasjonen er medlem i Studieforbundet Livslang Læring.

Lovens § 10. Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Deltakere på kurs med tilskudd skal ha dokumentasjon på gjennomført opplæring. Departementet gir forskrift om slik dokumentasjon.

Forskriftens § 15. Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Studieforbundet skal gi kursdeltakere en dokumentasjon på gjennomført kurs. Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold og omfang av kurset, og læringsmålene i kursets studieplan.