Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen fram til og med juni 2022. For å komme raskt i gang med ordningene legges det opp til to søknadsperioder. Det er nå åpnet for søknad i første søknadsperiode.

Søknadsfristen er 20. april 2022. Les mer her