Lotteri-og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde for strømstøtte. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er januar, februar og mars 2024.

Søknadsfristen er 15. mai, klokken 13.00.

For å søke, gå inn på Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – Lottstift