For at kurs skal være berettiget statsstøtte, må de rapporteres til SSB.
Rapporteringen kan gjøres på flere måter, men med samme krav til dokumentasjon:

 • KursAdmin
  • KursAdmin inneholder alt av funksjoner for å administrere kurs, deltagere, lærere og økonomi. Passer for de som jobber daglig med administrasjon av kurs, eller som har behov for avanserte funsjoner som feks. fakturering av kursavgifter og annet.
 • NettAdm
  • NettAdm er et forenklet rapporteringsverktøy. Det inneholder de viktigste funksjonene for å gjennomføre og rapportere kurs. Passer for de som syns KursAdmin blir for komplisert, eller som ikke har egne systemer som kan håndtere kursrapportering.
 • Via fileksport fra medlemsorganisasjonens medlemssystem.
  • Noen medlemsorganisasjoner har egne administrasjonssystem hvor det er utviklet rapporteringsmodul, godkjent av studieforbundet.
 • På godkjent excel-mal
  • Fremdeles er det noen som rapporterer mer eller mindre manuelt via excel-mal. Passer bare for de som har svært liten kursaktivitet. Skal fases ut!

Filformat med forklaringer