Kunnskapsdepartementet viser til høring om endring av forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 og krav til kursform.
Kunnskapsdepartementet har fastsett endringer i forskriften på bakgrunn av innspillene som kom inn i høringen.

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse.
Studieplanen må vise hvilken undervisningsform som benyttes. Det innføres ikke krav til begrunnelse.

§ 9 andre ledd lyder:
Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig. Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen skal i studieplanen vise hvilken undervisningsform som benyttes.


Endringen trer i kraft 1. juli 2023.