Kunnskapsdepartementet besluttet å forlenge det midlertidige unntaket fra kravet om fysiske samlinger frem til og med 1. juli 2023.

Samtidig har Kunnskapsdepartementet sendt ut på høring forslag om å gjøre unntaket permanent. Studieforbundet Livslang Læring vil jobbe videre med høringsnotatet, som har frist 1 mars 2023. Det vil si at unntaket gjelder inntil en eventuell endring av forskriften trer i kraft samme dato. Departementet understreker at forskriftens krav om samtidighet også gjelder for digitale kurs og samlinger. Det er også krav til at valg av undervisningsmetode begrunnes i Studieplanene.