Lotteritilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. I denne søknadsrunden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Gå inn på lottstift.no for ytterligere informasjon, og for å komme til søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00.