Studieforbundet Livslang Læring hadde 174 275 kurstimer og 66 604 kursdeltakere fordelt på 4 859 godkjente kurs i 2022. Dette er økning i kurstimer på 16 % sammenlignet med 2021, og en økning fra 13.2 til 13.7 deltagere per kurs. Økningen skyldes primært at medlemsorganisasjonene samlet sett har tatt igjen store deler av nedgangen under pandemien. De to største medlemsorganisasjonene, Norges Musikkorps Forbund og Folkeuniversitetet, står for 89 % av kurstimene, mot 90 % i 2021. Av de mindre medlemsorganisasjonene har flere hatt en vesentlig økning i innrapportert kursvirksomhet, i tillegg til at det er medlemsorganisasjoner som har innrapportert for første gang.

I 2022 fikk Studieforbundet Livslang Læring to nye medlemsorganisasjoner: Norske Lakseelver og Norsk Forening for Gravplasskultur. Det bidrar til å gjøre Livslang Læring til et rikholdig Studieforbund. Et uttalt mål er å øke aktiviteten gjennom å være «fødselshjelp» for samarbeide på tvers mellom medlemsorganisasjonene, som et mangfoldig og samarbeidende Studieforbund.